Kuratahi 2024 – Registrations NOW OPEN!

Ki ngā Whare, ki ngā Marae, ki ngā Aka whawhau! Huihuia mai rā ki te pae o Tāne-te-wānanga!Hui te kura ki uta, hui te kura ki tua, hui e, tāiki e! We invite our whānau to register today for Kuratahi 2024! Kuratahi will be delivered online and face-to-face: 🔹 Kuratahi ki uta – Face-to-Face at […]

Hui ā-Iwi – June 2024

Thank you to our whānau that joined us in person at Te Kauae Marae and online on Sunday 23rd June, as our team presented updates on Te Nehenehenui operations and reflected on our progress. To view the livestream – Click here To view the presentation slides – Click here