ABOUT US

Ngā Tarahiti o Te Nehenehenui

Te Nehenehenui (TNN) is the newly formed Post-Settlement Governance Entity (PSGE) on behalf of Maniapoto (inclusive of all within Te Nehenehenui). The PSGE is responsible for receiving our Treaty settlement redress from the Crown, including but not limited to, distributing benefits to whānau, managing affairs or borrowing/investing money for the benefit of our people and managing it on behalf of and for the benefit of Maniapoto whānau.

Peter Douglas
Chair – Generally elected

Bella Takiari-Brame
Deputy Chair – Generally elected

Gannin Orsmby
Generally elected

Kruger Wetere  
Generally elected

Luke Moss
Generally elected

Rachael Tuwhangai
Generally elected

Kahu McClintock
Te Kura Kaumātua

Maria Maniapoto
Te Whare o Waiwaiā

Ronald Takerei
Te Whare Hau-ā-Uru ki Uta

John Kaati
Te Whare ki Ngā Tai o Kāwhia

Shannon Manawaiti
Te Whare ki Tokanganui a Noho

Mary Tapu
Te Whare ki Rereahu

Georgina Winter
Te Whare ki Tuhua Hikurangi

Muiora Barry
Te Whare ki Mōkau ki Runga