Ki ngā Whare, ki ngā Marae, ki ngā Aka whawhau!

Huihuia mai rā ki te pae o Tāne-te-wānanga!
Hui te kura ki uta, hui te kura ki tua, hui e, tāiki e!

We invite our whānau to register today for Kuratahi 2024!

Kuratahi will be delivered online and face-to-face:

🔹 Kuratahi ki uta – Face-to-Face at Te Wharekura o Maniapoto
🔹 Kuratahi ki tua – Online classes via Zoom

Delivered over 3-days (7 to 10 July), Kuratahi is a Maniapoto led Reo and Paepae programme aimed at uplifting existing and emerging Maniapoto paepae practitioners and growing Maniapoto reo Māori speakers and learners.

Kaumātua (aged 65 and over) discount promo code: 65+

For more information, and to register click here! Karawhiua!