Check out the below details for the upcoming kaumātua wānanga at Mangatoatoa Marae

To register please contact:

Te Kura Kaumātua representative – Kahu McClintock
kahu.mcclintock@tnntrust.co.nz

– OR –

Te Mauri o Maniapoto Tiamana – Matua Kingi Turner
kingi.turner@outlook.co.nz

Kia ora katoa!