Tērā te kohuata rā runga ana mai o Ōwhawhe
Rerē te kapuarangi o te Tini o te pō ki Parahamuti
Ko Tūkaiteuru ki runga o Kahuwera e tohu ana i te rirohanga
Ko Mātaiata te mōwai takoto o ō kuia, o ō koroua
E ruhi, haere hoatu ki a Te Arikinui, ki tō hoa rangatira ki a koro Sonny, ki te iwi nui tonu o te moe, haere atu rā.

Today our iwi mourn the loss of one of our revered Maniapoto elders, Mīria Tauariki, who passed away this morning. Aunty Mīria was dedicated to the Kīngitanga, the preservation and resurgence of te reo o Maniapoto me ōna tikanga, and to our Iwi Settlement.

Aunty Mīria will be returned to Tokikapu Marae, Waitomo, today where she will lay in state until her funeral on Friday 10th of November 2023.

A kāti, ko te pō tōia, ko te pō kumea ki a koe e ruhi, e moe tīraha.
Waiho mātou te kanohi ora ki muri nei kia tangihia, kia poroporoakitia koutou te tira o te tokomaha, te iwi tauwehe.

Paimārire