Te Rōpū kaumātua

Tēnā koe!

Te Rōpū Kaumātua is a collective of Kaumātua. Meeting monthly, the rōpū wānanga to discuss Marae, hapū and iwi matters. This page has been created to keep everyone informed on key kaupapa and upcoming hui.

Would you like to receive updates on upcoming hui?
Fill in the form below to receive email updates.

Te Rōpū Kaumātua - Email updates

"*" indicates required fields

Upcoming hui:

10am – 3pm |  Wednesday, 5th April2023

Matawhaiora – Te Nehenehenui Office
(49 Taupiri St, Te Kūiti)

Te wā 

Ngā whakaritenga 

10.00am 

Tīmata / Karakia / Mihi 

Karakia:  

Mihimihi:  

Whakapaaha / Apologies 

Te Nehenehenui Trust Report 

  • 5 Year Strategy 

11.00am 

Kapu tī 

11am 

Ingoa o te roopu 

He aha te pū mahi a te kaumātua 

Ō-Rākau 

Rangiaowhia 

12.45pm 

Te Whatu Ahuru 

Minutes/ Kaumātua communications 

Kaitiaki pūtea Ripoata / Financial Report 

Take whānui / General Business 

Pānui whakawhitiwhiti kōrero / Roundtable 

 

Signal of extra ordinary Kaumātua hui 

Mihi / Karakia  

 

 

 

 

 

3.00pm 

 

Nō reira haere mai rā tātou katoa. Paimārire
Contact: office@tnn.co.nz    |    07 878 6234

Upcoming Rōpū Kaumātua Hui:

Te Rōpū Kaumātua hui are held on the first Wednesday of every month

Wenerei, 5 o Aperira 2023

Wenerei, 3 o Mei 2023

Wenerei, 7 o Hune 2023

Wenerei, 5 o Hūrae 2023

Wenerei, 2 o Akuhata 2023

Wenerei, 6 o Hepetema 2023

Establishment of Te Rōpū Kaumātua:
(As defined in the Maniapoto Deed of Settlement – Section 7)

The Trustees shall appoint Te Rōpū Kaumātua to advise on matters relating to the tikanga, te reo and kawa of Maniapoto. Te Rōpū Kaumātua shall comprise of representatives who are Adult Registered Members and considered to be Kaumātua.

Any dispute as to whether a person is a “Kaumatua” for the purposes of this clause shall be determined according to Maniapoto tikanga. The Trustees may refer any such dispute to the Whakapapa Committee referred to in rule 4.5 of the First Schedule (and may convene the Whakapapa Committee for this purpose if the Whakapapa Committee has not yet been convened).

Advice to Trust:
(Section 8.2 – Page 26)

On request from the Trustees:(a) Te Rōpū Kaumātua may provide advice on matters relating to tikanga, te reo, and kawa of Maniapoto or any other matter that the Trustees consider requires the view of Te Rōpū Kaumātua;

(b) the Trustees shall have particular regard to any such advice provided by Te Rōpū Kaumātua, although such advice is not binding upon the Trustees; and

(c) Te Rōpū Kaumātua may assist the Trustees in the development, promotion and advancement of cultural revitalisation programmes and wānanga.