Mīria Tauariki

Tērā te kohuata rā runga ana mai o ŌwhawheRerē te kapuarangi o te Tini o te pō ki ParahamutiKo Tūkaiteuru ki runga o Kahuwera e tohu ana i te rirohangaKo Mātaiata te mōwai takoto o ō kuia, o ō korouaE ruhi, haere hoatu ki a Te Arikinui, ki tō hoa rangatira ki a koro Sonny, […]