TE TARAHITI TUATAHI

Establishment trustees

Te Nehenehenui Trustees, Group CE (Samuel Mikaere), accompanied by Ngāti Maniapoto Kaumātua Rovina Maniapoto at Te Rangiwaituhi (Rātapu, 4 o Tīhema 2022)

Bella Takiari-Brame  
Chairperson – Generally elected

Kruger Wetere  
Deputy Chairperson – Kīngitanga representative

Daniel Te Kanawa  
Generally elected

Luke Moss 
Generally elected

Rachael Tuwhangai 
Generally elected

Wikitōria Tāne 
Generally elected

Tom Roa 
Kaumātua Kaunihera

Ronald Takerei 
Hau-ā-uru ki Uta

Muiora Barry 
Mōkau ki Runga

Tame Tuwhangai 
Tuhua Hikurangi

Gabrielle Morgan-Logan  Nehenehenui

John Kaati 
Ngā Tai o Kāwhia

Shannon Manawaiti 
Te Tokanganui ā Noho